Hvad kan en konsulent og hvilken værdi giver det dig?

Samarbejdet med en konsulent kan være værdifuldt, hvis

  • I ikke har en intern ressource dedikeret udelukkende til at varetage jeres kommunikations- og marketingopgaver.
  • Du som ejerleder eller salgschef har ansvaret for jeres kommunikation og marketing.
  • I har en marketingmedarbejder eller studentermedhjælper, som (i en periode) har brug for hjælp (eks. i forbindelse med en messe el. lig.).
  • Du overvejer at ansætte en marketingkoordinator, men er I tvivl om I har nok opgaver.
  • I er ved at indgå et samarbejde eller allerede har et samarbejde med et marketingbureau og har brug for uvildig sparring på jeres marketingbehov eller indhold i aftalen.

Marketingopgaverne er vokset i takt med den øgede digitalisering, og det er behovet for specialister også. Men det er langt vigtigere for en virksomhed i dag, at have en person, som er generalist og samtidig en dygtigt projektleder og strateg end en specialist. Det kan være en person internt i virksomheden eller en person tilknyttet virksomheden, som eksempelvis en konsulent eller rådgiver. Specialisternes arbejde får man i SMV’er langt større udbytte af, når de håndplukkes til specifikke opgaver.

Som konsulent er jeg din virksomheds rådgiver og sparringspartner. Jeg er generalist indenfor fagområderne kommunikation og marketing. Jeg vil ikke kalde mig selv for hverken kommunikations- eller marketingspecialist, da det er så brede fagområder, at det i praksis er umuligt at specialisere sig indenfor alle områder af de to discipliner. Jeg arbejder med en strategisk tilgang til kommunikation og marketing, hvor jeg først og fremmest hjælper virksomhedsejere med at se hele virksomheden oppefra og udefra. Jeg lytter og undersøger, hvad der fungerer på nuværende tidspunkt og hvor der kan være brug for tilpasninger eller ændringer i virksomhedens markedsføring. Udgangspunktet for al kommunikation og marketing er kernen af virksomheden -visionen, værdierne og de forretningsmæssige mål, som der arbejdes imod.

I SMV’er er det ofte salgsdirektøren eller virksomhedsejeren selv, der i de første år har ansvaret for virksomhedens kommunikation og marketing. Opgaverne udliciteres til et marketingbureau, og så er der styr på det. Bureauet kommer formentlig med nogle fornuftige forslag til hvilke marketingkanaler I skal benytte, hvordan I bliver fundet i en Googlesøgning, hvordan I optimerer jeres tekster på hjemmesiden etc. Det kan fungere rigtig fint langt hen ad vejen, men det kan blive omkostningsfuldt for jer, hvis ikke i “taler samme sprog” som jeres marketingbureau. Derfor kan det være en fordel at samarbejde med en uvildig marketingkonsulent, der kan hjælpe jer med at definere jeres marketingbehov og rådgive jer i forhold til de opgaver, som I skal have løst hos et marketingbureau eller med en marketingspecialist i eks. hjemmeside og SEO, FB-annoncering el. lign.